welldone
HELP! צור קשר
מיסטיקה, רוחניות, יהדות וקבלה
???? ???????
חלומות, מיסטיקה, רוחניות, אסטרולוגיה, עידן חדש, מטפלים
 
פורום - קבלה וחכמת ל"ב בהנהלת - habarak 
שולח עודכן לאחרונה

המקור1

 

ב´ משיחים יש לישראל האחד משיח בן יוסף והשני משיח בן דוד ...

והענין כפי הנאמר בפרשת יוסף ואחיו כי אחי יוסף היו צדיקים ומתוך מידת האמונה הכריעו כי יוסף חייב מיתה בדין ולכן השליכוהו אל הבור , וכיוון שיוסף שהיה בחינת הצדיק דהיינו "יסוד" , הרי הוא הנקודת חיבור של המלכות עם העולם העליון למעלה מהעולם הטבעי והחומרי המעשי , לכן אע"פ שמצד בירור האמונה בתמימות גמורה דהיינו מידת המלכות אחי יוסף צדקו מצידם כיוון שהחיבור שלהם היה דרך החיצוניות לא היתה להם אחיזה במידת היסוד והצדיק שהוא מתקיים למעלה מהטבע שבכח האמונה ניתן לאדם לקיים את כל מערכות הטבע מעבר לתפיסת ההיגיון השגרתי אך אין בהם כח לחדש ללא החיבור לפנימיות נשמת ההויה שזה היה יוסף ואביו שידע את סודו שמר את הדבר מפני שלא ניתן להם גילוי זה עדין , והנה כאשר התוודעו האחים זה לזה במצרים ויהודה הבין מיהו יוסף ואז התעורר יהודה שהוא בחינת משיח בן דוד כי לאחר שהמלכות מתחברת עם היסוד היא מכריעה את כל הבריאה ומגלה את הרצון האלוהי מיד בכל התוקף , ולכן עתה נבין כי כל הבירורים שעוברים כעת וכל מה שלוחצים אותנו כל אומות העולם ובעיקר בני ישמעאל שהם הערבים ובקרוב נראה את הלחץ מכל הכיוונים כי ינסו עשו וישמעאל לחבור דהיינו המערב עם ארצות האיסלם , והם לוחצים אותנו לנקודת המרכז על מנת לגלות את נקודת הצדיק יסוד עולם שהוא למעלה מכל חוקות הטבע והמדע , ובנקודה זו נכנעים , ואם הצדיק לא יצליח חלילה אז יהיה גילוי בדין מפני שכאשר נגלה יוסף לאחיו פרחה נשמתם מעוצם ותוקף הדין וההיפוך שלא יכלו להכיל ואז שבו לתחייה , וכן משיח בן דוד הוא הגילוי של הצדיק בכל שכבות העם בחינת יהודה שבו שם הויה שלם ואז המלכות מתגלה ומזה נצא לגאולה שלימה , ואם זכינו ששני המשיחים יובילו את מהלך הגאולה בשלמות אזי יהיו כאן ניסים והדין יפסק מעלינו מפני שתוקפו של הצדיק ששם ה´ חל עליו ומשדד מערכות הטבע בבחינת צדיק גוזר .. וכל צבא השמים משמשים אותו .. והענין כי כל מנהיגי אומות העולם כולם בובות וכחומר ביד היוצר כן לב מלכים ושרים ביד ה´ והכל כדי להוציא את עומק נקודת האמת מפנימיות נשמות כלל ישראל ולגלות את אור הוי"ה שהוא למעלה מכל גבולות הטבע וחוקי המדע האשליתיים אשר הם בגדר חכמת יון שהם שכל מושאל ומצומצם אשר מגביל את אור ההוי"ה על מנת להסתיר את החיבור של האדם עם שורש נשמתו ..

בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה
 

הדור האחרון

  12:25 24/10/2011
 שלום

מהי בחינת הצלחה?

הכול טוב ויפה אבל כיצד אני בתור בן אדם פרטי בעל משפחה עם אישה חילונית יכול להטות את הכף לטובה, לשים את השומשום שלי במעמסה הכללית.

לשים כיפה על הראש ולא להדליק אש בשבת, אין מצב מכיוון שבכך אני אגרום לפירוק התא המשפחתי.

 

המקור1

  14:04 26/10/2011
  שלום

בשום פנים ואופן לא לפרק משפחה ולא לבואנ מתוך מקום של שלילה , אלא להרבות אור ואהבה , אור שאינו אור חיצוני של חיוכים נחמדים וחומריים אלא אור של דעת , כאשר אדם מתקן את מידותיו ותכונותיו מתוך מקום של חיבור עצמי לדעת של קדושה באופן אוטומטי זה מקרין והאשה והסביבה חשים בכך , אין לך צורך להתאמץ כלפי חוץ ולהחצין ולעשות דוקא אתה היה עצמך , אך דע כי אם החיבור שלך לאל נקטע כתוצאה מעכבות של מניעים חומריים אשר לא כפי מדרגתך דהיינו שאתה כבר כן יכול להמשיך ולעלות במעלות הסולם העולות בית ה´ להתקרב לבורא , הרי כל מעכב חומרי בין שבא כתוצאה ממידות נפשך או ממידות של בת זוגתך הרי הם דבר שיש לעבוד עליו , מהיום שאתה חי עם אשתך אתם אחד אם נישאתם מהמניעים הנכונים וגם אם לא נישאתם מהמניעים הנכונים דקדושה , עדיין אתם יכולים להפך את הקשר שלכם לקשר בריא בהדרגתיות ובהדדיות שיהיה מהמניעים הנכונים בקדושה מתוך כבוד הדדי ואיכפתיות אמיתית ואז כאשר אתם בקשר אמיתי אזי העבודה של תיקון המידות ועבודת השלמות לאדם עוד אינה נחלתך האיית כנפרד בזוגיות זו אלא אתה והיא גם יחד מצטרפים לזה מתוך העמקה למידה התבוננות והבנה , לא מתוך פחדים וחששות ולא מתוך החלטות חד צדדיות , אלא מתוך דיבור בהדרגה , אני ממליץ ראשית לפני שרוצים להאיר בעדינות לבן זוג להכין אצלו בנפש כלי קיבול לאור של דעת קדושה ורוחניות , וזה על ידי עשיית חסד ברבדים מאד חיצוניים ללכת יחד מתוך אתגר להתנדב במקום כלשהו לחזק את כח הנתינה בנפש , וכמו כן בהדרגתיות להתנתק מחוויות החושים שמחזקים את האגו והאנוכיות מאד מאד בצורה אינטרסנטית ושלילית , וזה במיעוט של שמיעת מוזיקה מסוגים כאלה ובמיעוט בראיית תכנים מסוג זה ואט אט כאשר מנקים את החלל בנפש מהדברים השליליים ומכניסים בעדינות שבבי אור של דעת במודעות והכרה בריאה אט אט הדברים מאירים ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך , ויש תמיד לזכור שגבר ואשה האלקים בראם באופן אחר , שעומק הענין הוא שהגבר הוא בחינת ידיעה והאשה מתנגדת ומחזקת את כח הבחירה היפך כל מה שנוטה לידיעה , ולשנות את זה בכח זה פשוט לשלול מהאשה את עצמותה ואין זה נכון בשום צד ואופן ,אלא שיש להאיר לאשה מתוך בירור של הרחבת שדה הבחירה כגון על ידי שמירה על דבר מסויים להראות שלא די שאינך שולל ממנה את חירותה אלא אדרבא הינך משחרר אותה מכבלי ההתניה והשיעבוד היוצרים אשליית מציאות ומקנה לה מרחב מודעות גדול יותר ומרחב נפשי עצום , ובכך לא רק שעל ידי הגברת אור הידיעה אינך שולל ממנה את הבחירה אלא הבחירה מתאחדת עם הידיעה ומתגדלת ונעשית שמחה מבפנים , והדוגמא היותר ממשית כגון אדם שאומר לגבי שבת שאינו יכול לשמור כי הרי הוא חייב להדליק אור בשבת הרי ניתן להפך הדברים ולהבין כי השיעבוד ואי היכולת להתחבר לעצמי העמוק יותר מבלי תלות הוא המכריח ומשעבד אותי להדליק אור , אך אדם יכול להיות ראשית ברמה החיצונית מתוכנן מראש עם כל הדברים באופן שלא יצטרך לשום פעולה בשבת ועדיין יהיה לו יום מדהים ויחיה כראוי , ויותר בעומק כאשר מבינים בנפש את משמעות השבת , וכן ענין הצער על החורבן שהרבה אנשים רואים בזה משהו פרימיטיבי שאנו סוחבים איתנו אלפי שנים אך כאשר מבינים שצער החורבן הוא חורבן הנפש פנימה ומשם מתחיל החורבן ומה שאין בית מקדש חיצוני זה רק הפועל יוצא אז מתחילים להבין את משמעות הדברים בהרחבה והדברים מאירים וערכיים , וכמובן כמו שאת נפשנו האישית הבהמית איננו לוחצים עליה בהרבה כח ומדחיקים אותה כי אז תתפרץ ללא רסן אלא מתוך הכרת הדעת אנו מלמדים אותה כיצד לנהוג , כן בין בני זוג מי שיותר מאיר וחזק בדעתו והכרתו הן האשה מצד הכרת הבחירה הרחבה אשר מאירה בליבה היטב והן הגבר מצד הגברת הידיעה אשר מאירה במוחו ושכלו , ראוי לו לעדן הנהגתו עם בן זוגו ולתמוך מתוך הדדיות ולא לנתק ולהפריד וחלילה אין התורה רוצה ליצור פירודים אלא דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ...

והדברים ראויים להרחבה אך מקווה שמעט ניתן להבין מן הזמן אשר ברשותי כעת .. המון אהבה ואחדות אמת

בברכה המקור  

דוד היחיד

  11:12 16/03/2012
 שמע אתה חי בסרט .
אתה לוקח מושגים של יישוב הדעת ומבלבל אותם אם המציאות היעני ראלית ומנסה למצוא פשר לדברים .
אז בוא נסביר לך לאט לאט שתבין מהר.
אז בוא נראה המחשבה שלך תלויה על אור פנימי הפועל , ואתה לא המחשבות.
אלא הפעולה הפנימית שעליה תלויים המחשבות הרגשות וכו´ .
כאשר מתעלים בתלמוד תורה , אתה לומד שפה ועניינים שבסופם אומרים להאיר לך את הפעולה הפנימית ,
כאשר אתה מתחיל לתפוש מיתוך הפנימי הפועל ,אז א- יש לך מקור
ב- המושגים משיח בן דוד ובן יוסף
באים להבהיר את ראיית הפעולה הפנימית לעומת הרצוא ושוב של המחשבה , דהיינו בן דוד יהיה התולדה של המחשבה החוזרת חזרה למקורה לפי הרעיון של משיח בו במקיף תלוי ה-ש והוא מראה חי הפוך .
דהיינו מצב בו מצטייר היבט החיות ההפכית ל-ש´ במקיף ,
ובן יוסף הוא כיצד הסובב ותולדתו תלויים ועומדים לעומת הפעולה הפנימית .
דהיינו לעניין זה בן = שם ב"ן ,
דהיינו בבריאה כקיום החולף מהקיום .
דהיינו SUB FILE של הפעולה הפנימית
ואז או פעולה של חיות הופכית או פעולת סובב .
ואז ליישב אותם בדעת .
ואז אתה מקור של היש שאתה רואה וחווה.
אולם כאשר אתה לא ברמה זו .
ואתה נותן הסבר לחוסר הבנתך ביישוב הדעת+תיאור של הנעשה בעולם ,
הרי בשני רמות אתה מפספס , וכאילו דורך במקום .
למרות ההשקעה הגדולה מאוד שלך ,
ואני מעריך את הניסיונות ליישב את החומר בשכל , זה קצת מפספס את תורת ישראל , דבר הנמצא הרבה אצל שותי מים עכורים שהם הרוב בעמינו שטוענים עוד שהם מחזיקי הדת .
כנס למהות , ואולי תתרגם בשפה יותר מובנת את יישוב הדעת על הפעולה הפנימית .
כאשר יישוב השכל לא תופש .
דוד 

המקור1

  14:19 31/03/2012
  שלום

תשובה :
א) כבר דשתי בדבריך בעבר , והובן ומוצה הענין באשר הינך תוקף את הזולת העומד מולך ומאמרו מול עיניך , סיבת היותך בגישה זו נובעת מתכונה אצלך בנפש ידידי ... אינני מעונין וכמו כן לא תוכל להוביל אותי למקום הזה של וויכוח על כלום .. הינך יכול להכיל את דברי ולקבלם או לבחור אחרת שלא לקבלם .. אני אישית יכול לראות היטב כי המילים "אתה" - "אני " ו"אז בוא" .. מתארות תנועה מסויימת אצלך בנפש כאמור .. ולכן אין ענין להיכנס לשיחה כזו או התכתבות כאשר הינך נמצא במקום זה של אני ואתה ואז מנסה ליצור במחשבתך דיאלוג המובע באמצעות צמד המילים "אז בוא" ..

ב) אין לי שום ענין לקלוע או לפספס לתורת "ישראל" , ישראל זו מהות, ותורה זו מהות .. אינני עוסק בקליעות למטרה לכוון ולקלוע או לפספס .. עצם הגישה הזו מעמידה את הדברים המהותיים באור לא נכון ידידי ..

מסקנתי היא מאד פשוטה .. מדובר כאן בשיקוף עצמי של תפיסתך המוביל להשגותיך אלו .. וזה מצוין אם השיקוף הזה המובע באמצעותי עוזר לך להתמקד ולקבל פוקוס על חייך או המרחב האידאי שלך אזי מצוין ..

בברכה המקור  

דוד היחיד

  20:41 22/04/2012
 חבל שאתה עונה כך .
מסורת ישראל היא של רק משיח אחד
והוא דוד המלך .
על זה בדיוק יעקב סספוטס התנגד לשבתאי צבי .
התרגיל הנחמד של יישוב הדעת עם שני משיחים , לא הופך מישהוא למשיח או מלך או לבן מלך .
ואם אתה חושב שאתה בכלל מבני האדם ולא שד .
אז אתה חסר מעט מאלוהים נכון ...!
אז יאלה תוריד שלג באוגוסט ותוכיח 1)שאתה אדם 2)שאתה מחזיק במסורת ישראל הנכונה .
ובנוסף לזה תזיז את הירח לכיוון ההפוך ל-24 שעות .
כדי שרק אני אדע שאתה עושה זאת ואתה אוחז במסורת האמתית .
ואם לא ,אנא הדגש שזאת התאוריה שלך שהיא ללא קשר למסורת הקבלה של ישראל , אלא קבלה שלך ומה שזה אומר .
דוד  

דוד היחיד

  20:45 22/04/2012
 ואם בסיעתה דשמאיה מישהוא מתחכם לעזור לך .
נא להתריע מראש בשבוע ,יום ותאריך של ביצוע
ל-
DTO@WALLA.CO.IL
דוד 

הוספת תגובה