welldone
HELP! צור קשר
מיסטיקה, רוחניות, יהדות וקבלה
???? ???????
חלומות, מיסטיקה, רוחניות, אסטרולוגיה, עידן חדש, מטפלים
 
פורום - קבלה וחכמת ל"ב בהנהלת - habarak 
שולח עודכן לאחרונה

המקור1

 

שלום

בעקבות הגלגולים בעת האחרונה .. ראוי לכל אדם לברר את יסודות אמונתו היטב הדק , להיות מחובר באמת ובתמים לקב"ה ולא רק מן השפה ולחוץ אלא בדעת ובאמונה שיסודותיה תקועים היטב ומקורם בהררי אמת ודעת דקדושה ..

וכיוון שעיקר הבסיס של הנהגת האדם בעולם המעשה הוא האמונה וכמו שאומרים חז"ל בא חבקוק והעמידן על אחת "וצדיק באמונתו יחיה" .. וכבר ידועים דברי הזוהר דאלו התרי"ג מצוות הן בפנימיותן תרי"ג עצות לאמונה הקדושה .. הרי שבבסיס הדברים עומדת לה האמונה והיא הפתח לעולם העליון ממש .. לכן ראוילכל בר דעת ובן ישראל שאור ה´ מאיר עליו לברר וללבן היטב יסודות האמונה .. ובדורנו אנו שרבו מאד המכשלות והקשיים גוברים מכל עבר ובכל פינה נמצאים בני אדם אשר משתמשים בשם ה´ לעיוותים נוראים ומטרות המזנות את דבר האל בקהל עדת מרעים ומשחיתים .. לכן הנני מעלה כאן דיאלוג ודיון עלכל ענין הדתות המדברות על האל .. ומפנה בקשה לכל מי שיש לו מה לומר שיפתח את דברין אם משנתו משנה סדורה וידיעתו צלולה בענין של הדתות ובעזרתהחונן לאדם דעת בהשתדלות רבה בהמשך אפרוש כאן את כל הדברים ערוכים וסדורים את יסודות התפיסה של כל דת ודת ואוכיח את הטעות והבדיה מתוך הכרת הדעת וחיבור למהות הדברים בצורה ענינית ללא הליכות סחור סחור בסיפורי מעשיות ודברים המושכים את הלבאט אט ומרחיקים אותו מאור האמת כאשר חושבים כל אותם נחשים ואויבי האמת אשר באיצטלא של קדושה וטהרה שופכים לתוך ליבותיהם של קהל קודש מביב שופכין מזוהם .. ובדברי כאן בעזרת האל אני מניח יסודות ברורים וחצובים וכל מילה שתינתן בהמשך תהיה בסלע וכל אות מכוונת ומי שימצא סותרם בהכרח סותר את הנחות היסוד של כל התפיסה וההיגיון והוכחה היא זו אשר תיקרא כי לא יוכל הקורא לברוח מאשר להכריע בדינו בענינים הללו מי לה´ אלי ומי לאו והיה לעזאזל .. אך עתה טרם החילי בזאת אשמח לשמוע את כל אשר יש לו מה לשתף כל שאלה ,התלבטות, קושי או תובנה .. ומקוה שיהיו הדברים מאירים ושמחים כנתינתם מסיני .
בברכה המקור  

הדור האחרון

  12:29 24/10/2011
 שלום,

האם תוכל לכוון בקשתך בצורה פשוטה יותר.

כלומר, לפני החילות דבריך קשה לי לרדת לסוף עומק מחשבתך ולכן אני מתקשה אפילו לנסות להעלות כאן משהו..

תודה

הדור האחרון 

המקור1

  13:43 26/10/2011
  שלום

כוונתי היא אם יש למישהו שאלות באמונה ספקות , או שהוא מעונין לברר את יסודות האמונה , שאלות בדבר קיום האלקים , שאלות בדבר קשר האל עם הנבראים והבריאה , הוכחות ראיות טענות ומענות , חוסר בהירות לגבי תפיסות דתיות שונות , ההבדלים המהותיים בין מסורת ישראל לשאר הדתות , וכו´ ..

כל נושא שיש למי מכאן להעלות חומר בנושא , בין לחלוק ולשתף דברים חיוביים ודיבורי אמת , ובין לשאול ולברר או להעלות לבטים ..

בברכה המקור 

הדור האחרון

  17:21 03/11/2011
 טוב,

אז אומרים כי ישראל מזרזים את הזמנים.
למה הכוונה?
האם זה אומר שהגאולה תתתרחש מוקדם יותר. נגיד במקום 2015 ב 2012
או שבכל מקרה יש תאריך מוגדר ורק את המכות והסבל ניתן להקטין.
ומה זו גאולה?
מה יתרחש בעם ישראל בזמן הגאולה?

תודה מראש 

המקור1

  10:55 23/11/2011
  שלום
רשמת " אומרים שישראל מזרזים וכו´ " , מי אומרים ?

לגבי השנה בה תתבצע הגאולה , אין שום מושג של זמן ברמת האמירה הנזכרת בדבריך , שיכול להכיל זאת , הבן את הענין במשל , אב ומלך ששלח את בנו להתחשל בשדה מלא נחשים ומזיקים והבן מתמהמה והאב יוצא בעקבותיו להשיבו והבן מתאמץ לשוב , האם יש זמן שבו יתייאש האב מהבן , וינטוש אוימשיך לחפשו עד תום , אחד הדברים המיוחדים באחרית היא ההבטחה של " לא ידח ממנו נידח" אפילו אחד ! כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל מתחברים לקדושה בנקודת אמת אחת יציבה ואיתנה לפחות , על מנת להיבנות ממנה חזרה אצל כל אחד כל בנין הקדושה סוף סוף , ולכן עתידים המתים להחיות במומיהם ואז יתרפאו .. כוונתי שיש להבין שהגאולה איננה על פני זמן , הגאולה היא נקודת אחרית הזמן .. היא המעבר ליום השבת שבו שבת אלקים מכל מלאכתו , שביתת האלקים מציינת המשכת קיום וחיות מבחינת שבת וביטול של מה שנמשך מכח ששת הימים בבריאה שלא לצורך השבת , וראשית כל הבריאה בששת ימי המעשה הוא הזמן , וזה במובן של זמן של ששת ימי המעשה מתבטל , ולכן האמירה בזמן אינה נכונה מצד הגאולה רק מצד הגלות , וזה הענין מה שאומרים זמנים מסוגלים לגאולה , מצד הגלות והגולים , אך מצד הגאולה בגילוי הנהגה וכוחות בנפש הנקשרים למעלה מהנהגת הטבע והזמן , לא נכון לומר זמן במשמעות החיצונית של תאריכים וכדו´ וכל האמירות אינן להקדים את המאוחר חלילה , כי גם בריאת ששת ימי המעשה על פני זמן היא רצון הבורא וודאי , אלא בבחינת אין מזרזין אלא למזורזיו ..

לשאלתך מה זו גאולה , בכלליות היא יציאה ממערכת מחזורית גלגלית של טבע ומיצרים , אשר צורת אדם בה טבועה ושקועה בתחתית התהום מנותקת מכל קשר כמעט עם המקור הוי"ה ב"ה , וההלאת הבריאה וכלל המציאות לחיבור וקשר ישיר עם הוי" ה מקור כל , בגילוי .. המשמעות היא חיבור בסופו של תהליך לחי החיים .. ויציאה מהנהגת העולם בדרך הנראית עד כה וגילוי ההנהגה הפנימית בבריאה לא רק בשכל או במודעות אלא בכל כוחות הבריאה והנפש , אור כזה גדול מתגלה שגורם לנמשכים בבחירתם לכיוונו להאיר בעוצמות מטורפות , ולמי שלא בכיוון דין קשה שבסופו יזדכך , אך שיעור היסוורים והזיכוך לאחר הדין הגדול הזה אינו על פני זמן , וגם נאמר " וחנתי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם " ואע"פ שאינו הגון , מאוצר מתנת חינם , ויש להבין שאין הקב"ה וותרן חלילה , והצדק דרכו והאמת חותמו , אלא שכאשר יגיע היום אשר בליבו .. היינו אותו יום של הנהגה זו שאיננה לא יום ולא לילה ... אז מה שנראה כלא הגון יצטרף לקדושה מכח החיבור השורשי אם קיים בו באמת , לבחינת אוצר מתנת חינם...שזה אחר הדין סוף כל סוף ....וד"ל .

בברכה המקור 

המקור1

  14:26 19/01/2012
  שלום

"היהדות לא מול הנצרות"

למעשה צריכים אנו להבין הבדל בסיסי בין הנצרות ליהדות באשר אין שום יחס ביניהן כלל מפני שהיהדות איננה דת ואילו הנצרות היא אכן דת , היהדות נתפסת אצלנו בטעות כדת מפאת טעות אשר נעשית מכח האינרציה הגלובלית המוזהה עם קבוצות כאלו ואחרות אשר משוות ליהדות מראה דתי אותנטי , אך לא ולא היהדות איננה דת כי אם מהות !

מקור המושג יהודי : יהודי נקרא בב´ מישורים א´ במישור הפיסי מצד המושג הסימבולי ואשר יש לו שורשים ברמת המודעות הפיסית והביולוגית וזה בהיותינו בנים או בנות לאם יהודייה , וכן אצל בנים שמלו אותנו בבריתו של אברהם אבינו הכוללת מילה פריעה ומציצת הדם , וכמו כן כיהודים יש לנו נשיאת מטען גנטי ותורשתי ברמות שונות ..אך מעבר לפן הפיזי יש את הפן המנטלי והרוחני אשר אינו מנותק מהעשיה אלא מייצג תכונות וזה שנקראים אנו יהודים על שם יהודה כמבואר ממעשה יהודה ותמר שיהודה גילה מידת אצילות נפש ברמה מאד שורשית בהיותו נכנע ומודה על האת מצד מידת ההודאה מתוך כניעה וביטול האגו דבר זה שנעשה אצל יהודה מן השבטים נרכש ונקנה ונלמד אצל כל עם ישראל והשאיר את חותמו בבסיס ויסוד קיומינו אשר גם אם יפשיטו אותנו מכל החיצונית שלנו כיהודים דבר זה צועק ועולה מאישיותינו .. "יהודה אתה יודוך אחיך" ..

מלבד היותינו יהודים שזה מה שמייחד אותנו כפרטים המרכיבים חברה כללית אין שום הבדל בין זה לבין הענין הפיסי אשר לכאורה נראה זר לאנשי רוח אוניברסליים המחפשים ודוגלים בשיוויוניות שלעניות דעתי היא מדומית ואשלייתית , מעולם היהדות לא דגלה באי שיוויוניות או אפליה אלא שאותן קבוצות המשוות ליהדות אלמנטים דתיים חומרניים ומוחצנים חייבים להיאחז בנטיות גזעניות על מנת לשרוד .. הדבר מבורר ומובהק בקרב חוקרי הענין לעומקו ..

הסמלים הפיסיים של היהדות כאם היהודיה וברית המילה .. וכדו´ אינם רק סימבוליים בלבד אלא הם מושרשים היטב בתוך הענין הרעיוני היהודי אשר מכופף ומכניע את הצרכים האנוכיים שלו והאגו שלו לפני מי שאמר והיה העולם .. היכולת לקבל את האמת הבריאתית האוניברסלית מבלי להירתע נובעת מאותה מידת הודאה בסיסית וכניעה שלימה שלא מתוך שום תפיסה או הכרה הן רגשית ולבבית והן שכלית ומוחית .. !!

ההבדל המבדיל בין היהדות לנצרות בשורש הראשוני של המודעות ועצם התפיסה מתחיל בכך :

היהדות מאמינה באל אחד שפירושו אין סוף מוחלט וטוטלי אשר אין לנו כל תפיסה ואחיזה בו וכל רמת המודעות שלנו בו נובעת מהיותינו יכולים ומסוגלים לשלול ממנו את כל התארים וכל ההגבלות .. ולא מפני כן נייחס לו חסרונות אלא אדרבא כל מעלה תתקיים אצל האלוה באופן מוחלט ואין סופי אשר מעבר ליכולתינו לתפוס .. זוהי מידת הכניעה וההודאה הבסיסית של היהודי להיות מוכן להכיל אפשרות ממשית של מעבר למי שאני בכל המובנים גם הרגשיים וגם השכליים .. להבדיל הנצרות דוגלת בהיות אותו אל אין סופי מתגלה בעצמיותו העצמית ואני מדגיש בעצמיותו ולא רק כלבוש , בגוף אנושי ויש חומרי .. לא בכדי נבחר שמו בקפידה ונקרא ישוע של אתו האיש אלא מפני החיבור בין העצמות המבוטאת באות ע´ לבין היש אשר ו´ החיבור מחברת ביניהם .. כמובן יש אין ספור תפיסות דתיות ואליליות ופולחניות בנצרות אך אלו נותרות לאנשים שאין להם יד בעומקם של דברים אך בעגה היותר מודעת של הנצרות מדברים על רוחניות והקבלות מאד שורשיות בין היהדות והנצרות אך העוקץ נעוץ בענין ההגשמה של האלוהות .. במילה יותר שורשית היהדות באה ומבדילה מצד אחד בין הוי"ה לאלהים .. ומאידך אומרת הוי"ה הוא האלהים , ואילו הנצרות אומרת אין הוי"ה בעצם מפני שהוי"ה הוא המכוון במהות אין סופית הנמצאת בהכל והכל זה הוא ואילו היכולת לבודד את הוי"ה בגוף בשר ממשי מפני שאר הנבראים נובעת מן התפיסה הזו שאינם מאמינים בהוי"ה אלא רק באלהים הם מתפעלים מן התפיסה האלוהית הכל יכולה מבלי להביט לעצמות הרצון האלוהי בבריאה .. גם את המושג השורשי ביותר המובע ביהדות בשם "אחד" אשר מלמד אותנו על המונח אהבה שהם אותה גימטריא הלכה הנצרות צעד אחורה בהכרה היהודית והגשימה את המונח אהבה שאמור להוות ביטוי לרצון האלוהי והביעה אותו באופן רגשי בעל אופי וגוונים מאד חומריים אשר מגשימים בהכרח את ההכרה באלוהות ומורידים אותה מגדולתה .. כמובן אף נוצרי טוב לא יגיד לך זאת או יודה בזאת אך העמקה בענין תוביל אותך להוליד את הענינים הללו כפועל יוצא ..

חלילה אינני מתריס נגד הנצרות רק אומר בפה מלא ובנחישות כי המסר השורשי של אותו האיש מול קהל עדת מאמיניו איבד כיוון לגמרי .. לצערי כאשר נפתח את ספרי הברית החדשה ונקרא את המסרים נבין כי המסרים יש בהם אחיזה באמת אחרת לא היו מתקיימים והמוסר הנובע ממנו לאנשי היהדות הוא מוסר אשר כל אדם חייב לקחת אל ליבו על מנת להשתנות אך לא זו תורה ולא זו ההגדה האלוהית אלא זהו ספר המביע כאב ותסכול מהפיכת היהדות לדת חומרנית נבזית .. דבר אשר כל אדם דתי יהודי כנה יודה עליו אם במעט או בהרבה .. אלא שהמסקנות מכורח כך הן העיוות אשר נוצר בדברי הספר ההוא של ממשיכי דרכו של אותו האיש .. ולכן אל לנו לזלזל במסרים המוסריים הערכיים אשר נאמרים מאדם זה או אחר .. מסרים אלו הם נובעים מנקודת האמת הפנימית שלו ולא מתוך האפיקורסות שלו ומינותו , אך המסקנות מכח אותם מוסרים הם הם אלו שעלינו להבדיל ולנתץ ולא בדרך של כוחניות כי אם בדעת ובבהירות מתוך האינטלקטואל השכלי והחכמה התוריית אשר כל לשון אשר תקום למשפט לפני דבר האל בתורת משה שהיא סמל הדעת וההכרה הצלולה המחוברת להוי"ה היא היא אשר תכניע כל לשון אשר תקום למשפט ..

הפיתוי .. הרבה אנשים שאינם כל כך תלמידי חכמים נתנו לדברי הלהט האמורים באותם ספרים להגביר את האמוציות על השכל והדעת והלכו שולל אחרי הרגשי ליבם .. ובטוענה כי הם מחוברים לליבם והרגשם .. אך לו חכמו יבינו כי בערות היא לנתק את מוסר הלב וצו הרגש מן ההכרה השכלית אשר מוכיחה בעליל את הטעות האיומה ביסודות התפיסה האמונית נוצרית .. אשר בכל וויכוח בין אנשי דת נוצריים ליהודים .. שאין חלקו של יהודי אמיתי בהם ורק אנשי ה"דת" עסוקים במחלוקות אלו אחרי הכל .. תמיד הטיעונים השכליים ישמשו לטובתו של היהודי הדתי .. ואכן דת האהבה בלי שכל עלולה להוביל למוות .. עד שיצאו מהם כתות המתעסקות במיסטיקה ומשפט המפתח שלהם " אני אוהב אותך אני אהרוג אותך" .. כי אהבה ללא דעת ושכל מבלי הכלים הנכונים ההכרתיים והתודעתיים היא יכולה להוביל גם לקצה השני לגמרי .. ועל זה נאמר "לא זכה נעשית לו סם המוות" כי כאשר יוצא מן המעגל התוריי האמיתי העיוות הוא כמחלה הממארת אשר מובילו לחיים לא בריאים ולא נכונים בעלי תפיסות קיצוניות או רדודות ..

בעצם היהודי שם את הוי"ה כתר מעל ראשו ואילו הנוצרי שם את צורת אדם כתר מעל ראשו ולכן אלהים שלבש בשר התגלה בצורה הכי גבוהה בבריאה בצורת אדם לפי הנצרות .. דבר זה עלול לצאת מתוקף אותם שעוסקים בקבלה היהודית מבלי שניתנו להם המפתחות הנכונים ועלול להוביל לתפיסה הזו בצורה עמוקה וקשה .. של האללה והאלהה של כוחות גשמיים ותפיסות עליונות של שליטה מתוך אגו שבסופו של דבר במקום ליצור אחדות אוניברסלית יוצר פירוד אוניברסלי , לזו באה היהדות שאינה דת ובהכרת הדעת מאירה את אלו השבילים התודעתיים ומגלה את הבחינה היותר שורשית ל היהודי שהיא הנקראת "ישראל" המבטאת ישר-אל חיבור ישיר עם האל ללא מתווכים וללא אמצעים מתוך אמונה פשוטה וביטול הגבול.

בברכה המקור 

אורגדול1

  21:12 03/10/2012
 שלום לך מר "המקור"

ראשית אבקש פירושך לכותרתך "..והפרכת הדתות האחרות"

שנית לדבריך..
"...היהדות איננה דת ואילו הנצרות היא אכן דת .."
ובכן היהדות היא כן דת!! שים לב יהדות=יהודים נצרות=נוצרים איסלם=מוסלמים הינדו=הודים .

"...היהדות נתפסת אצלנו בטעות כדת מפאת טעות אשר נעשית מכח האינרציה הגלובלית המוזהה עם קבוצות כאלו ואחרות אשר משוות ליהדות מראה דתי אותנטי , אך לא ולא היהדות איננה דת כי אם מהות.."

ובכן הטעות בידך בלבד.

"היהדות מאמינה באל אחד..(ברשותך דילגתי על גיבובי השטויות) .. להבדיל הנצרות דוגלת בהיות אותו אל אין סופי מתגלה בעצמיותו העצמית ואני מדגיש בעצמיותו ולא רק כלבוש , בגוף אנושי ויש חומרי .."

אין ספק שהנך מפגין כאן בערות לא קטנה הנצרות מאמינה בשילוש הקדוש שהם האב הבן ורוח הקודש, ישוע הוא לא האל אלא הנביא או המשיח אם תרצה נקרא גם בן האלוהים. בן האלוהים משמע לא האלוהים עצמו אלא הבן שלו.

".. כמובן יש אין ספור תפיסות דתיות ואליליות ופולחניות בנצרות..."

התכוונת ביהדות!? אליליות ופולחניות יש ביהדות הרבה יותר מבנצרות: נהירה אחרי רבנים,התשטחות על קברי צדיקים,קמיעות,השתחוות לקיר הכותל,עשיית תמונות וצלמים של רבנים אלו או אחרים.. אלו רק דוגמאות ספורות אבל יש הרבה יותר.

".. במילה יותר שורשית <היהדות> באה ומבדילה מצד אחד בין הוי"ה לאלהים .. ומאידך אומרת הוי"ה הוא האלהים , ואילו <הנצרות> ..."

בתור אחד שטוען שאין יהדות אתה מרבה לתאר אותה כדת ואפילו גם משווה אותה לנצרות כדת אחרת..

".. <היהדות לדת> חומרנית נבזית .. דבר אשר <כל אדם דתי יהודי> כנה יודה עליו אם במעט או בהרבה .."

כןןן היהדות היא לא דת...

".. עד שיצאו מהם כתות המתעסקות במיסטיקה ומשפט המפתח שלהם " אני אוהב אותך אני אהרוג אותך" .."

אולי התכוונת לכתות מהיהדות!? - ש"ס? נטורי קרטא? נחמנים? עובדיה יוסף? בני עקיבא? חב"ד?...

ראה, אין לי בעיה עם בערותך בנושא הדתות למעט זה שהינך מסית לשנאת חינם, של שאר יצירי האל ואם באמת הנך חותר לאמת אז דע כי היהדות היא כן דת והינה עוד צורת פילוג, אבל אכן יש דת אחת שהיא מעל כל הדתות המוכרותף הדת האמיתית שהיא חוקי האל שברא את כל בני האדם שווים בדיוק כמו שכתוב בתורה הקדושה, כתוב.."וברא אלו-הים את האדם בצלמו כדמותו..". לא כתוב ברא את היהודי הנוצרי או המוסלמי..אלא ברא את האדם. 

המקור1

  15:36 15/11/2012
  שלום

דע לך , כי עצם צורת ההתייחסות אל הזולת ממקום של שפיטה ושלילה ברמה האישית אשר מכנה אותו "בער" וכדו´ נובעת מתוך מקום מסוים שאינו שייך כאן הבט אל השיקוף העצמי והבן ,ובכן אם היינו דנים ברמת ההכרעה בענינים כוחניים אכן מי שהאגו שלו יותר חזק והזולת יותר מושפל ובער אזי ידו על העליונה ... אכן מאידך למרות הנ"ל אני מסכים עם הדברים שנאמרו באשר דת האלהים היא דת "אחת" אשר אינה לא יהדות כדת לא נצרות ולא איסלם ולא שום דת אחרת שבנמצא , אלא היא העוסקת בעצם החוקים אשר בהם ברא האל את העולם , אך ראשית עלי לתקן ולומר שזוהי איננה "דת" אלא "דעת" כי החיבור וההבנה לחוקי האלוה ב"ה אינם חוקים יבשים ומקובעים אלא הם חיים ומחוברים למארג אין סופי גמיש ובלתי מקובע כלל וכלל ובהכרח הם אינם דת על פי ההגדרה הערכית והמילולית אשר למונח דת ולכן אותה שאתה מכנה "דת האלהים" איננה כי אם "דעת האלהים" בע´ !!, ועדין יש להיזהר מאד באמירה זו כי אם היא נובעת מתוך תפיסה שטחית הגורסת שהכל אחד בצורה חיצונית מבלי תפיסת דעת אמיתית ומהות של חיבור עצמי המחלחל עד לשורשי הקיום והתודעה אזי זוהי עוד אשליה ומסיכה ועוד דת יבשה מבלי חיות וקיום עצמי , ועל כן אני מוכרח להסכים אך ורק באם דבריך בענין זה מכוונים באופן ישיר עם המהות אחרת הם עוד אמירה בלתי מכוונת ..
כעת בענין נוסף "יהדות" היא מילה אשר יש לה משמעות ענינית ערכית ללא קשר ללאום ולמוצא הקריאה ליהודים בכינוי ותואר זה אינו עצמי להם אלא הוא נובע מתוך השם "יהודה" שענינו מהות , ואף לא מפני שהם בניו מפני שלא כל היהודים יצאו משבט יהודה .. יהודה היה מורה ומציין את הדרך וכיון שהמהלך הבסיסי שלו והמהותי והמשמעותי שמבואר בעניינו כשלומדים את כל הענין בעיון אזי מבינים מהי המהות בשם הזה ולא ההמרה הטכנית של המינוח , צורת שם זה מקפלת בתוכה את שם "הויה" ובנוסף האות דל"ת מעורבת קודם אות ה´ האחרונה ולא בכדי .. הבן תפיסת מהות איננה ראייה חיצונית וסמלית אשר היא על בסיס שפה הסכמית אלא השם יהודה שבענינו נגזר אחר כך השם יהודי המתאר ומצביע על המקור הזה אליו מכוונים על פי אמות המידה של הבנת פועל האלוה בבריאה בשורשה עניינה הוא הבנת צירופי הכוחות השורשיים הנעוצים בשורשי הקיום וההוי"ה מראשית ומורה זה השם דרך וכיוון מיוחד וצופן שם זה משמעות מהותית , אכן כל בריה בעלת בחירה יכולה להצטרף אל ענין מהותי זה באם תבחר בנתיב זה .. לכן היהודי שאינו ענין דתי הינו "שם" ואילו היהודי בדת אינו שם אלא כינוי בלבד .. ודי לך בהסבר זה בכדי שתנוח דעתך ..

בברכה המקור  

הוספת תגובה