welldone
HELP! צור קשר
מיסטיקה, רוחניות, יהדות וקבלה
???? ???????
חלומות, מיסטיקה, רוחניות, אסטרולוגיה, עידן חדש, מטפלים
 
פורום - קבלה וחכמת ל"ב בהנהלת - habarak 
שולח עודכן לאחרונה

דוד היחיד

וירא בלק    15:42 14/07/2008  

 


את כל-אשר-עשה ישראל לאמרי"
מה טמון במשפט זה .
נתחיל ב-בלק:
בלק = בל +ק ,
בל= האות הראשונה והאחרונה בתורה ,
מעין מעטפת לכל התורה ואופן השתלשלותה בבריאה .
ה-ק: מלמדת על היורד לעומת ה-בל , כאפשרויות מתחלפות
בבריאה , דהיינו בסה"כ מה במשתלשל לעומת ה-בל כירידה
החולפת מהקיום .
בקיצור מה הם ההיבטים העומדים לעומת השתלשלות הנשמה(כלי/גוף),
כביטוי של סה"כ המשתלשל .
במילים אחרות מה מופיע לעומתי בבריאה כמהות יורדת ומתחלפת באין סוף .
ומה שמקבל התיחסות תובנתית , כאשר מדובר במאמרות בהם נברא העולם,
המיוצגות במשפט כעם האמורי , שהוא ביטוי למאמרות של בריאת
העולם בירידתם לעולם כעם .
בקיצור איך אני מתיחס למאמרות בהם נברא העולם , מה היכולת להשפיע
לתעל לצרכי וכו´

בן-צפור : מלמד על השתלשלות הצדיק והפנימיות שלו בתוך העולם/הבריאה
וליתר דיוק ירידת המשתלשל לעומת הצדיק ,
או איך הנשמה מקבלת אינטראקציה בעוברה לשדה של אותה ק´ (בל+ק)
דהיינו איך אנו משתלשלים מהעליונים ובדרך אנו נתקלים בכל מיני אפשרויות מתחלפות
המיוצגות באות ק´ , ומה זה תורם לנו בתובנה בכדי להשתלט על היבטי המאמרות לשימוש
, מעין ניצול חוקי הטבע בעודם משתלשלים והופכים לחוקים .

דהיינו דרגת ה-"כל" אליה הגיע יעקב שהפך לישראל (בראשית לג יב)
בה בדרגה זו רואה בלק :את כל-אשר-עשה ישראל.

אז מה כל זה תורם לנו :
קצת עיון באיך משתלשל ומה משתלשל לעומתנו בבריאה ,
וכיצד ניתן לרתום עניינים אלו לכלל עשייה ,"(והאם מותר) .
דוד

כאמור ה-בל מתאר את מעטפת התורה , וכמשל
את מכלול הנשמה , עם שני התפלגויות ,
1)בל+ק=בלק
2)בל+עם=בלעם
התחלפות המשתלשל לעומת הכלי/גוף.
והעולם על מרחביו היחסיים .
קרי התוצאות של פרשת חקת ,
כיצד באים לביטוי חוקי התורה ותוצאותיהם .
שלוש רגלים (פסח,סוכות,שבועות)בהם נתקל בלעם בדרכו ,
על שום מה בחרו חכמינו לקרוא לחגים אלו "רגלים".
חוץ מהעליה לרגל לירושלים שבאה מאוחר יותר ,
מה עניין רגלים, הרגלים? של מעשי האדם ביום יום ,
וכיצד הם מבטאים את פנימיות החגים/רגלים .
נחזור למודל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים ,
כבר ראינו שלאורך התפלגות הגיד , מתקיימות ,
תפישותינו הזמניות שההתפשות בהם כמציאות,
מכונה בתורה הצמדות לבעל פעור .
החג או החוגה של הסובב לעומתנו בהיותינו מסובבים ,(מסובב ומסובב)
יוצר את סיבוב גרמי השמים בהמשכת הארת הגיד .
שבטווח זה נתפשים לתפישות ארעיות של מציאות .
בכל מקרה בתוך טווח זה ישנה הארה של מישור קיומינו
באור פנימי על זמני , הבא לביטוי וסיבת חגינו .
השתלשלותנו המשתנה בבריאה בעוד תמונת המציאות מתחלפת .
וכעולם על מרחביו היחסיים , מה אנו פוגשים מתוך הארה זו
כרשמים זמניים אותם התפושים מכנים מציאות .
כנגד שלוש רגלים שילוב גורמי הבלק בלעם ,
מנסים לחכות ולעשות בסיס הארה נגדית ,
כנגד שבעת ימי הבריאה שבעה מזבחות ,
העלאת פר ואיל על המזבח , כמקור פנימיות וכוח ,
כדי לבטל ולשנות את הארת העקדה של יצחק על המזבח .
מזבח כנגד מזבח , שבעה כנגד שבעת ימי הבריאה ,
שלוש פעמים שבע מזבחות במקומות שונים ,
כדי לייצב מציאות חיצונית לעומת מציאות פנימית,
בכדי שתהיה בחירה ורשות נתונה .
שלוש המקומות:
1)במות בעל
2)שדה צפים אל-ראש הפסגה.
3)ראש הפעור הנשקף על-פני הישימון .
תחילה שולח בלק לבלעם זבחים של צאן ובקר
בקרית חצות , דהיינו כנגד הצו העומד כנגד בני חת ,
סיבת תיקון חצות , דהיינו לתפוש את האדם בתפישות חיצוניות
כלליות כלפי מהות האדם הגשמי חומרי משל לבני חת .
להעיר לאדם על מגבלותיו ולהכניסו לתפישות כאלה על עצמו ,
במקום דרכינו הפנימית (אלהים אתם ובני עליון כולכם) .
לאחר התעתוע התפישתי הזה.
באים לביטוי שלושת המקומות של המזבחים .
במות בעל - מגבלות מקורות הכוח המשפיעים על חיינו .
שדה צפים - העתיד הפנימי הנובע מהמעשים , ומראות
כזב לגבי שורשי עניינים ,
ראש פעור - בסיס אופן פעולת המציאות וארעיותה .
בקיצור להטעות את ידיעת האדם לגבי עצמו מקור הארת פנימיותו
ותפישות הפרט והמציאות , ושורשי הדברים .
היבט בו כולכם נגועים (מול המסך באינטרנט)
ולא יודעים מימנם ומשמאלם .
התיקון לימוד הפנימיות עד לביצוע חגי שלושת הרגלים .
ואזי הקללה המסתמנת הופכת לברכה .
דוד

 

דוד היחיד

  15:42 14/07/2008
 בהנחה
שאנו משתלשלים מהעליונים או מנקודה פנימית ,
נשמתנו (היהודית) מורכבת מהתורה ,
המופיע כמעטפת : ב-בראשית ,ל- ישראל,סה"כ בל .
היבט ה-בל מופיע בשמות בלק ו-בלעם .
דהיינו חוץ ממעטפת נשמתנו יש עוד ק´ ו- עם .
ה-ק - נותן ביטוי ליורד לעומת הנשמה וחולף ממנה .
או בסיס שינויים המתרחשים לעומתנו .
בהם אנו מטיילים בחיינו , ויש יחס אינטראקטיבי ,
בין הנשמה לשאר העולם הבא לביטוי באותה ק´ .
בזה דן עניינו של בלק בן-צפור מלך מואב ,
דהיינו ההיבטים הנשקפים לעומתנו בבריאה ,
הן כ-בל+ק והן כבן-צפור , שהוא המרכיב אותו אנו חווים
ממצב של כבר נמצאים בתוך הבריאה (מהרוח עד הגשמי חומרי)
דהיינו ההיבטים של הנשמה כגוף בבריאה ,
לו יש מקיפים הפועלים לעומתנו (פירוש המילים מלך מואב)
דהיינו נכנסת כאן סוגיית הארת הכלי גוף באור ברמות השונות
של הצבירה וההוויה , ברמת הפרט .
ישנו גם עניין זה בהתעוררותינו מעפר לרואי מחזה שדי ,
היבט בל+עם , דהיינו התעוררות גבוהה יותר כפרט ,
או מצבי היחסי כלפי כל העם .
או יחסי לעולם ספציפי בו אני נתון על מרחביו היחסיים .

המשכת האור הפנימי מהנשמה ואור היום האחד ,
באים ברמות השתלשלות שונות כחוקים עניין הפרשה הקודמת חקת .
חוקים אלה מיישרים קו לעומת ה-ק´ וה-עם .
ובאים לביטוי בעיתות ההארות השונות שאנו חווים .
ובלימוד ושימוש נכון באין סוף אפשרויות .
דהיינו ההארה המלווה את הנשמה ככלי/גוף בבריאה בעולם ,
המשפיעה על הארתינו הפנימית והאופן בו אנו חווים את הקיום .
הניסיונות לקיים הארה אחרת התואמת זמניות כזו או אחרת ,
באה לביטוי בבניית המזבחות של בלעם ובלק ,
7 מזבחות כנגד 7 ימי בראשית , עניין של יצירת שורש לטווח קיומי מסוים
מה שמוגדר בפי אחדים כצדיק יסוד עולם .
המייסד טווח של מציאות נחווית על ידי הנשמות בבואם כגוף בעולם .
היבטי ההארה הפנימית מובאים כשילוש של רגלים ,
עליה לרגל לירושלים בשלושת הרגלים , אולם המושג רגלים בא לביטוי
כאשר בלעם רוכב על אתונו , או כשהמציאות של טווח מסויים נחווה לא עושה את רצון העם , למה העולם לא עושה את מה שאני רוצה ?
הרי זו שאלה של הארה יתרה לעומת הטווח הנחווה בו אני נתון .
ההארה הנכונה נרכשת בהתייחסות פנימית להפרשים בין רמ"ח איברים לשס"ה גידים ,
או בין המשתלשל מהעליונים לעומת רוחב העולם והבריאה בה אני פועל ,
ההמשכות מהמוקרן מהעליון לעומת הטווח שלאורך הגיד בו אני נמצא נותן לי תמונה ארעית של מציאות ,(לעומת נצחיות קיומי) הנחווית כהארה פנימית כמחשבות כרגשות כדמיונות וכו´ בהם אני נתקל בחיי היום יום ,
ואני נדרש לשינה כדי לעבד את הנתונים לעומת נצחיותי , שהיא מעל הזמן והמקום ,
חשיבות לימוד הפנימים מונע שגיאות בבחירה החופשית , ובהבנה בהארות המלוות אותי ויחסם אלי ,
הארות הפנים מסובבות את היחסי החיצוני , מגיד בגופי עד לסיבוב כדור הארץ 365 ימים בשנה , לשון הישנות הארת הגיד , 365 גידים בגוף האדם .
לימוד וכיוון ההארה הנכונה מהנצחי בו כל האפשרויות אפשריות ,
עד לחיי היום יום , כדברי דוד "אלהים אתם ובני עליון כולכם"
פרשת בלק מראה לנו מכיוון פנימי את ההמשכות לעומתנו בבריאה ,
את נקודות המפגש בין הנצחי והאור לארעי והחשוך , כיצד יכול לבא היבט זה כמציאות בא אנו מולכים שולל בשלל האפשרויות , עניין האשה המידינית , ופגיעה ברומח של פנחס .
לעומת הדרך הפנימית הנכונה , הבאה כקיום ה-רגלים ,
(פסח שבועות סוכות) .
מקווה שזה יותר מובן
דוד
 

הוספת תגובה      

עידן-הדלי - גולשים לעידן החדש
הערה חשובה: הנכם נדרשים לקרוא בעיון את תקנון האתר לפני הגלישה והשימוש באיזורים השונים
מותאם לצפיה ברזולוציה של 800 על 600 פיקסל

ניהול תוכן מבית עידן-הדלי           חבילות אירוח אתרים
 

עידן-הדלי לאסטרולוגיה, הורוסקופ, תקשור, קריסטלים, פירוש חלומות, מטפלים, מיסטיקה, רוחניות, ריפוי טבעי ועוד מנושאי העידן החדש.