welldone
HELP! צור קשר
מיסטיקה, רוחניות, יהדות וקבלה
???? ???????
חלומות, מיסטיקה, רוחניות, אסטרולוגיה, עידן חדש, מטפלים
 
פורום - קבלה וחכמת ל"ב בהנהלת - habarak 
שולח עודכן לאחרונה

"אס"

 

איזה עוד משפטים מהמקורות אתם מכירים , פחות קיצוניים , שאוסרים על גילוי עתידות ?

תודה ,
אלעד .
 

ורד ב

  00:59 22/06/2008
 בס"ד
שלום אלעד,
יש לך טעות בהבנת המשפט הנ"ל. מחשבי קיצים - הם אלו שמחשבים מתי תהיה הגאולה, שהיא קץ הגלות, סיום הגלות.
הסיבה לאיסור היא שאחד מ-13 העיקרים הוא הצפיה התמידית לביאת המשיח ולגאולה שלמה.
אם לפני 2000 שנה, בזמן חורבן הבית השני, היו אומרים להם שצריך לחכות 2000 שנה - הם לא היו יכולים לעמוד בזה. ולכן אסרו על חישובים אלו.
בנוסף, יש 2 אפשרויות:
1. גאולה ע"פ הזמן הטבעי. בעיתה.
2. גאולה מהירה יותר. אחישנה.
כאשר לא קובעים מועד - אז כל האפשרויות פתוחות.

לגבי גילוי עתידות, נאמר: "אין מזל לישראל". המזל זה חוקי הטבע. אדם נולד עם תכונות כאלו, להורים כאלו, עם הבטים אסטרולוגיים כאלו, וכו´.
ע"פ היהדות, כל אלו הם חומרי גלם לעבודה שלו. זו נקודת המוצא ממנו הוא צריך להתקדם.
"ישראל הם מעל למזל", פרושו שיהודי יכול להתקדם "כנגד כל הסיכויים".
שהמזל לא מגביל אותם. כי יהודי יכול לפנות להקב"ה שהוא השליט על כל העולם, שיכול לכופף את כל חוקי הטבע, לשנות סדרי בראשית, לתת את חינו בעיני אנשים, וכו´.

שבוע טוב
ורד 

המקור1

  01:43 22/06/2008
  שלום

הגבלת הקץ במחשבה היא הגורמת שתיפח רוחם מפני שהרוח הפנימית באדם במקורה היא למעלה מהמחשבה וכיון שמגבילים אותה תיפח מהם ותשוב למקורה , וכבר נגלה הקץ ליחידי סגולה אך גילויו אינו בבחינת מחשבה ועל כן מעבר למה שנגלה להם נסתר מזולתם ..אין שום איסור על גילוי העתיד כל עוד אין זה קץ כמו שאם תזרוק החפץ אל הקרקע אנבא לך שיפול אל הקרקע , ואל תחשוב שהנבואה אינה מזה המין כי הנבואה היא מזה המין רק היא שכל מעולה וזך ונבדל הרבה משכל הטבעי האנושי ..אך ענינה השכלה טהורה של ההוי"ה וגילוייה במציאות..ענין חישוב ה-קץ- הוא ענין אחר לגמרי מאשר ניבוי העתיד..כמו כן העיסוק בניבוי העתיד אינו מועיל כאשר אינו מכוון לתכלית הרצון העליון ,ואם הוא מכוון אין שום בעיה ואדרבא אף הוא חלק מהמהלך האלוהי וכבר ניבאו הנביאים לישראל עתידות וביקשום שיעשו תשובה מפני העתיד..גילוי העתיד ב"ידיעה" מעבר ל"אמונה" הוא הנסתר מעין בעלי הבחירה ,כדי שיתקיימו בבחירתם ,שאילו נגלה להם הענין בטלה בחירתם..

בברכה המקור 

"אס"

  22:38 23/06/2008
  המקור ,

תקן אותי אם אינני טועה - הבנתי שלפי דבריך אין איסור על גילוי עתידות ? מותר לגלות עתידות אם זה על פי השכל הישר ?


אם לא הבנתי נכון , ואכן אסור לגלות עתידות , האם ישנם משפטים המקורות שאוסרים על כך ?

אלעד . 

המקור1

  08:51 24/06/2008
  שלום

ענין גילוי העתיד טומן בחובו מוקש רציני, המוקש הוא האם אני כנוע למערכות הטבע או שמא יש לי בחירה ? לכן כאשר בא אדם ואומר לך כי ניבוי העתיד הוא כי יהיה כך וכך ,אינו יודע האמת וודאי אם מורה לך כי כך יהיה ולא אחרת ,וזאת מפני שהעתיד ניתן מחמת הצמצום בכדי שתהיה לאדם הבחירה גם ברמה של הזמן , כמו שכבר נתבאר בעבר הקשר של האדם עם העולם הוא דרך מערכות הזמן , שהזמנים הם מערכות ההמרה מהגדול והכללי אל הפרטי , כך שבזמן מסוים שבעולם ההנהגה היא כך על פי מערכות הטבע אזי באדם הקטן הניבוי הוא כי יהיה לו כך וכך או שכך יקרה אותו וכדו´, אך אלו הם לפי הטבע והמסגרות המוגדרות שהם בלתי רצוניות ובלתי בחיריות ואילו לאדם ניתנה הבחירה , ההכרה ביכולת הבחירה באדם נובעת בשורשה מההכרה שיש לו חלק אלוה ממעל ונשמה ואזי אינו כפוף למערכות הטבע בהכרח אלא יכול לשנותו , ולדוגמא אמרו החכמים : מי שנולד בשליטת -מאדים- יהיה שופך דמים, ואמרו שיכול לנתב את טבעו זה על ידי שיהיה שוחט או מוהל או יצא למלחמת מצוה וכדו´ כדוד , אך הענין הוא שלכאורה נראה כי יש רמה מסוימת של ניבוי שאותה לא יוכל האדם לשנות , ואמנם אין זה כן וודאי אלא כיוון שיש באדם חלק אלוה ממעל יכול הוא להתעלות מעל הטבע ממש וענין השינוי הוא בתוך מסגרת הזמן כאשר האדם אינו מסוגל בבת אחת להתעלות אל השלימות אז ימיר את הדין החל עליו וימתקו בזה שבמקום שישתמש בצורה שלילית ימתק הדין וישתמש בזה לטובה,עד שראינו כי אף שמחוקי ההנהגה בבריאה אין שם ה´ נקרא על אדם בחייו החומריים הנה יצחק אבינו נקרא שם ה´ עליו בחייו וזאת מפני שהיה חשוב כמת , כי היה מתוקן ומערכות החומר לא היתה להן אחיזה בו ולכן אף על פי שהיה בזה העולם מצד בחינת חשיבותו היה כמת ולכן אין חוקי ההנהגה חלים עליו כלל, וכל שכן שלא חלים עליו ברמה התחתונה של הנהגת הכוכבים והמזלות , אם נבחן את מערכות הניבוי בפרט בכלכלה נשים לב כי הרבה עוסקים בניבוי הכלכלה על פי תהליכים כלל עולמיים ומנגנונים חברתיים ודפוסי התנהגות והיחסי גומלין וכן גם דרכי ניבוי , ואף על פי שאינם יציבות ומדויקות לגמרי הם קרובות מאד , וזה מפני שיש כאן בתוך המערכות של הגבול את נקודת האפס ממנה מתפתחת לה חיוניות מחוץ למעגל ההנהגה הטבעית ומשם נמשכים חידושים לעולם , ככל שתצליח לשעבד יותר מוחות ואת תודעת בני האדם לחומריות ולתפיסות גבוליות ותבניות הכרה מסוגרות כן תכלא את האדם וכך תוכל לנבות את עתידו וכאילו היה מכונה, וזה ענין מגדל בבל כי רצו לעלות עד השמים ולשלוט , וה´ בלבל את שפתם כי ישנו קוד פנימי שמניע המערכות והוא שם הוי"ה שענינו הוא מחובר עם עצם הבחירה ויסוד ההצלחה השלימה לאדם , וכל מה שינסה למנוע דבר זה סופו שיבול ויתבלבל..כי אין קיום נצחי למי שאינו אוחז בשם זה שהוא במהותו ופנימיותו ענין עץ החיים בשורשו , ולא ניתן לתפוס בגבול ולהגדיר שם זה רק לידע ששם זה חל על הכל לגמרי..וזה ענין המלכת הוי"ה .

הבחירה לאדם היא לפי שדה הקיום שלו ברמה התודעתית, לדוגמא אם אני תופס את עצמי מוגבל לכך שאהיה חייב לעבוד כל חיי לקנות בית ולשלם משכנתא אזי כך יהיה , כי זו בתודעתי הבחירה שלי וההחלטה מראש, לכן לדוגמא באה התורה ומלמדת אותך על דיני נחלות ותיקון הסדר וההשבה של הקרקעות ביובל..הוראה זו מלמדת אותך על ענין שם הוי"ה שהוא המנהיג לענינים בשורשם ולשם מכוונת ההנהגה בסוד העצמיות , ואז באה ואומרת לך הקרקעות והארץ בכלל ,אינם שייכים לבעל התפיסה החומרית הכוחנית והטבעית כלל ,אלא יש סדר מקורי שהוא הסדר הראשון והאחרון , וזהו "אני ראשון ואחרון" , כך שבסופו של דבר לענין שם ה´ זה ,הולכים כל סיבובי ההנהגה אם נרצה או לא ומהותו הוא גילוי ענין הבחירה על מנת להעלות את האדם לשלימותו למעלה ממערכות החומר והגבול.. דבר זה אינו שולל מהאדם את הבחירה אלא מגלה באדם את עצם יסוד הבחירה ..

בברכה המקור 

הוספת תגובה      

עידן-הדלי - גולשים לעידן החדש
הערה חשובה: הנכם נדרשים לקרוא בעיון את תקנון האתר לפני הגלישה והשימוש באיזורים השונים
מותאם לצפיה ברזולוציה של 800 על 600 פיקסל

ניהול תוכן מבית עידן-הדלי           חבילות אירוח אתרים
 

עידן-הדלי לאסטרולוגיה, הורוסקופ, תקשור, קריסטלים, פירוש חלומות, מטפלים, מיסטיקה, רוחניות, ריפוי טבעי ועוד מנושאי העידן החדש.